Courses

Share with:


ค่ายพื้นฐานการเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน (Python)


ขอเชิญน้องๆอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป มาหัดเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน (Python) ซึ่งเป็นหนึ่งในภาษาคอมพิวเตอร์ที่ได้รับความนิยมและถูกนำมาสอนให้กับเด็กในประเทศต่างๆ เตรียมความพร้อมก่อนไปเรียนการเขียนโปรแกรมขั้นสูง หลักสูตรนี้สอนและออกแบบโดย รศ.ดร.ปัณรสี ฤทธิประวัติ หรือ ดร.ป่าน ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน โดยน้องๆจะได้รับหนังสือคู่มือการเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน ฉบับเรียนลัดและทำได้จริง ที่แต่งโดย ดร.ป่าน

  • รับสมัครเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป เพื่อเรียนพื้นฐานการเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน
  • ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมมาก่อน
  • เตรียมความพร้อมสำหรับหลักสูตรวิทยาการคำนวณ
  • กรุณานำคอมพิวเตอร์มาด้วย

ค่ายเด็กเขียนเกม (Coding and Game Development)

รับสมัครน้องๆ ที่สนใจเรียนพื้นฐานการเขียนโปรแกรมและสร้างเกมคอมพ์เบื้องต้นอายุ 9 ขวบขึ้นไป พัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรม การคิดเป็นระบบ ออกแบบและสร้างสรรค์เกม

  • รับสมัครเด็กอายุ 9 ปีขึ้นไป
  • ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมมาก่อน
  • กรุณานำคอมพิวเตอร์มาด้วย

ค่ายหุ่นยนต์พื้นฐาน

รับสมัครน้องๆที่สนใจเรียนพื้นฐานหุ่นยนต์เบื้องต้น อายุ 9 ขวบขึ้นไป
พัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรม ลงมือแก้ปัญหา คิดเป็นระบบ สร้างสรรค์นวัตกรรม

  • รับสมัครเด็กอายุ 9 ปีขึ้นไป
  • ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมมาก่อน
  • กรุณานำคอมพิวเตอร์มาด้วย