อยากเรียนเขียนโปรแกรม เริ่มอย่างไรดี

คำถามที่พบบ่อย ( FAQ )หมวดหมู่: Questionsอยากเรียนเขียนโปรแกรม เริ่มอย่างไรดี
WebAdmin ทีมงาน asked 2 ปี ago

Share with:

FacebookTwitterGoogleLinkedInEmail this page


อยากเรียนเขียนโปรแกรม เริ่มอย่างไรดี

WebAdmin ทีมงาน replied 2 ปี ago

สมัยนี้การเรียนเขียนโปรแกรมสำหรับมือใหม่ มีเครื่องมือให้เรียนรู้มากมาย ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน แต่สิ่งที่ควรต้องมีก็คือ

  • เข้าใจภาษาอังกฤษระดับหนึ่ง ภาษาโปรแกรมมิ่งทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ จำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องเข้าใจความหมายของชุดคำสั่ง เพื่อจะได้หยิบคำสั่งมาใช้ได้ถูกต้อง
  • มีทักษะการคิดที่เป็นระบบ / ทักษะการคิดเชิงเหตุผล ซึ่งระหว่างที่เราฝึกเขียนโปรแกรม เราจะสามารถพัฒนาทักษะด้านนี้ให้ดียิ่งขึ้นไปอีก
  • มีเป้าหมายหรือโครงการที่อยากจะทำ เพื่อจะได้นำความรู้ที่ได้มาทดลองประยุกต์ใช้ต่อยอด
  • เลือกภาษาโปรแกรมมิ่งที่เหมาะสมทางเราแนะนำภาษา Python ซึ่งเป็นที่ยอมรับว่าเป็นภาษาโปรแกรมมิ่งที่เข้าใจได้ง่าย มี community ผู้ใช้งานทั่วโลกรวมถึงนักพัฒนาซอฟท์แวร์ของ Google, Facebook ยังสามารถต่อยอดไปพัฒนางานที่เป็น Trend ใหม่ เช่น Data Science, Data Analytic, AI เป็นต้น