เรียน Coding กับปุญ

Share with:


เรียนเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน (Python) กับน้องปุญ – ดช.ปุญชรัศมิ์ นุกูลวุฒิโอภาส – ตามหนังสือคู่มือเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน (Python) ฉบับเรียนลัดและทำได้จริง ของ รศ.ดร.ปัณรสี ฤทธิประวัติ ผู้ก่อตั้ง Ninja Coding Space ซึ่งสอนเด็กๆรุ่นใหม่ด้านการเขียนโปรแกรมและการสร้างหุ่นยนต์

เรียน code.game กับปุญ ตอนที่ 2
Prev 1 of 1 Next
Prev 1 of 1 Next