จุดเริ่มต้นของ Ninja Coding

Ninja Coding Space สอนการเขียนโปรแกรมและการสร้างหุ่นยนต์สำหรับเด็กและผู้สนใจทั่วไป สำหรับท่านที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ดร.ป่าน (รศ.ดร.ปัณรสี ฤทธิประวัติ) ผู้ก่อตั้ง ได้ให้สัมภาษณ์ใน ซุปเปอร์จิ๋วแมกกาซีน