ไพธอนสร้างกราฟได้ไหม

วันนี้มีคนถามเข้ามาว่าไพธอนเอามาสร้างกราฟได้ไหม ตอบเลยว่าได้ค่ะ ในหนังสือมีบอกวิธีการเขียนโปรแกรมไว้ วันนี้เลยนำสารบัญและตัวอย่างการสร้างกราฟที่เขียนในหนังสือมาให้ชมกัน