Blog 1.3 สอนเขียนโปรแกรมผ่าน code.org สำหรับเด็ก ผู้ใหญ่และผู้ที่สนใจอยากหัดเขียนโปรแกรม

สำหรับใน Blog นี้จะเริ่มที่คอร์ส 2 ซึ่งเหมาะกับเด็กตั้งแต่อายุ 8 ขวบเป็นต้นไป (แม้ว่าใน website จะระบุว่าสำหรับ 6-18 ปี แต่สำหรับเด็กที่อายุต่ำกว่า 8 ปี แนะนำให้เริ่มที่คอร์ส 1 ก่อนจะดีกว่า เพื่อฝึกพื้นฐาน) เมื่อกดเข้าไปที่คอร์ส 2 จะพบกับหลักสูตรที่ทางผู้พัฒนาได้เตรียมไว้ให้ เราสามารถเริ่มต้นเรียนรู้ไปทีละขั้น ซึ่งผู้พัฒนาได้ออกแบบมาอย่างดีสำหรับให้ครูผู้สอนใช้ทำกิจกรรมในห้องเรียน โดยมีตัวอย่าง VDO การสอนและการใช้คำสั่งต่างๆ

เนื้อหาในคอร์ส 2


เนื้อหาที่แสดงในคอร์ส 2 นี้จะมีบทเรียนและความคืบหน้าที่จะแสดงโจทย์ย่อยๆในแต่ละบทเรียน ผู้เรียนสามารถเลือกกดบนบทเรียนและโจทย์ย่อยที่สนใจได้ตามต้องการ สำหรับผู้เรียนที่ต้องการเก็บประวัติการทำโจทย์ต่างๆไว้ แนะนำให้เลือกปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” บริเวณด้านบน เพื่อเข้าไปลงทะเบียนและจะได้บัญชีการเข้าใช้งาน สำหรับเข้าใช้และบันทึกความก้าวหน้าในการทำโจทย์

การลงชื่อเข้าใช้งาน

สำหรับมือใหม่ให้เลือก “สมัครสมาชิก” ซึ่งจะพาไปยังหน้าสมัครสมาชิกของ code.org โดยเราจะกรอกข้อมูลต่างๆและเลือกสมัครสมาชิก เมื่อขั้นตอนการสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เริ่มเรียนรู้คอร์ส 2 กัน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ เราจะเริ่มจากบทเรียนที่ 1 บทเรียนที่ 1 โจทย์ย่อยที่ 1

คอร์ส 2 : บทเรียนที่ 1 โจทย์ย่อยที่ 1

จากโจทย์นี้ให้ผู้เรียนเลือกชุดคำสั่งที่ถูกต้อง ซึ่งได้อธิบายวิธีการแก้ปัญหาโจทย์ลักษณะนี้ใน Blog 1.2 ไปแล้ว ทำให้สามารถเลือกตอบตัวเลือกที่ 2 ว่าเป็นคำตอบที่ถูก คือ จากตำแหน่งเริ่มต้นให้เราระบายสีแล้วจึงเดินไปทางขวามือ 2 ช่อง ระบายสี จากนั้นให้เคลื่อนที่ลง 2 ช่อง ระบายสี แล้วจึงเคลื่อนที่ไปทางซ้าย 2 ช่อง แล้วจึงระบายสึ เนื่องจากคำสั่งการเคลื่อนที่แต่ละทิศทางนั้น เป็นคำสั่งที่ให้การเคลื่อนที่เพียง 1 ช่อง ดังนั้นหากต้องการให้เคลื่อนที่ 2 ช่อง จะต้องสั่งคำสั่งนั้น 2 ครั้ง เมื่อเลือกคำตอบถูกต้องและกดส่งแล้ว จะพบหน้าต่าง

หน้าต่างคำตอบถูกต้อง

เมื่อผู้เรียนกดปุ่มตกลง จะเข้าสู่โจทย์ข้อถัดไป

คอร์ส 2 : บทเรียนที่ 1 โจทย์ย่อยที่ 2

ในโจทย์นี้ให้เลือกจับคู่ชุดคำสั่งกับภาพเป้าหมาย เมื่อได้ว่าชุดคำสั่งไหนคู่กับภาพเป้าหมายใด ให้เลือกนำชุดคำสั่งไปวางในช่องที่มีรูปเครื่องหมายคำถามให้ครบ แล้วจึงกดปุ่มส่งเพื่อรอดูว่าคำตอบที่ส่งไปนั้นถูกต้องหรือไม่

คำตอบของบทเรียนที่ 1 โจทย์ย่อยที่ 2

สำหรับตัวอย่างถัดไปที่จะนำมาเขียนใน Blog นี้คือ บทเรียนที่ 3 โจทย์ย่อยที่ 1 ซึ่งเป็นบทเรียนเขาวงกต จะเป็นการเลือกชุดคำสั่ง เพื่อสั่งให้เจ้านก angry bird เดินทางไปหาเจ้าหมูสีเขียว

คอร์ส 2 : บทเรียนที่ 3 โจทย์ย่อยที่ 1

จากโจทย์นี้จะเห็นคำสั่งที่ผู้เรียนสามารถเลือกใช้ได้คือ เดินไปข้างหน้า เลี้ยวซ้ายและเลี้ยวขวา ซึ่งตำแหน่งปัจจุบันของเจ้านก angry bird นั้น หันหน้าไปทางเจ้าหมูสีเขียวแล้ว ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องให้เลี้ยวไปทางไหน เราจึงเลือกคำสั่ง เดินไปข้างหน้าไปวางต่อคำสั่ง “เมื่อเรียกให้ทำงาน” ทั้งสิ้น 2 ครั้ง จากนั้นจึงกดปุ่ม “เริ่ม” เพื่อให้โปรแกรมแสดงให้ดูว่าชุดคำสั่งที่สั่งไปนั้นสามารถพาเจ้านกไปหาเจ้าหมูสีเขียวได้ถูกต้องหรือไม่

คำตอบของบทเรียนที่ 3 โจทย์ย่อยที่ 1

ให้ผู้เรียนทดลองเล่นในบทเรียนต่างๆ สำหรับ Blog หน้าจะมาสรุปคำสั่งที่ใช้งาน และหลักการเขียนโปรแกรมอื่นๆเพิ่มเติม