Blog 1.5 สอนเขียนโปรแกรมผ่าน code.org สำหรับเด็ก ผู้ใหญ่และผู้ที่สนใจอยากหัดเขียนโปรแกรม

1. คำสั่งทำซ้ำ
คำสั่งทำซ้ำเป็นคำสั่งสำหรับให้เราใช้เรียกคำสั่งหรือชุดคำสั่งหนึ่งๆให้ทำงานซ้ำๆเดิมไปตามจำนวนรอบที่กำหนดหรือให้ทำงานไปเรื่อยๆ เช่น หากผู้เรียนต้องการให้ตัวการ์ตูนเดินไปข้างหน้า 5 ก้าว หากเราไม่ใช้คำสั่งทำซ้ำเข้าไปช่วย เราก็ต้องลากคำสั่งเดินไปข้างหน้ามาวางต่อกัน 5 ครั้ง แต่หากใช้คำสั่งทำซ้ำมาช่วย เราสามารถลากคำสั่งทำซ้ำมาใช้แล้วนำคำสั่งเดินไปข้างหน้ามาต่อไว้ข้างใน จากนั้นก็กำหนดจำนวนการทำซ้ำตามที่เราต้องการได้

การใช้คำสั่งทำซ้ำ

ภายใต้คำสั่งทำซ้ำนี้เราสามารถใส่ชุดคำสั่งที่ประกอบด้วยคำสั่งหลายๆคำสั่งในนั้น ซึ่งโปรแกรมจะทำงานโดยทำทีละคำสั่งจากบนลงล่างจนครบทั้งชุดคำสั่งจึงเรียกว่าทำครบ 1 รอบ และจำทำทั้งชุดคำสั่งไปจนครบจำนวนการทำซ้ำที่กำหนด เช่น

 การใช้คำสั่งทำซ้ำกับชุดคำสั่ง

จากตัวอย่างข้างต้นเป็นการสั่งงานให้เดินไปข้างหน้าแล้วเลี้ยวซ้ายโดยทำชุดคำสั่งทั้งสองนี้ทั้งสิ้น 4 ครั้ง ซึ่งจะได้ผลลัพธ์ดังนี้

แสดงผลการทำงานของชุดคำสั่ง

จากตัวอย่างข้างต้นผู้เรียนคงเห็นประโยชน์ของการใช้คำสั่งทำซ้ำแล้ว คือ สามารถลดจำนวนการเขียนคำสั่งทำให้ประหยัดเวลาในการเขียนโปรแกรม รวมถึงสามารถอ่านและทำความเข้าใจโปรแกรมได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยผู้เขียนได้เตรียมแบบฝึกหัดไว้ให้ลองซ้อมมือกันก่อนที่จะไปทดลองทำใน code.org 

2. แบบฝึกหัด
2.1 จากคำสั่งด้านซ้ายมือและตำแหน่งเริ่มต้นที่กำหนดให้นี้ อยากทราบว่าผลลัพธ์สุดท้ายนั้นรถจะไปอยู่ที่ตำแหน่งใด

ชุดคำสั่งและตำแหน่งเริ่มต้น

2.2 จากคำสั่งด้านซ้ายมือและตำแหน่งเริ่มต้นที่กำหนดให้นี้ อยากทราบว่าผลลัพธ์สุดท้ายนั้นรถจะไปอยู่ที่ตำแหน่งใด

ชุดคำสั่งและตำแหน่งเริ่มต้น

2.3 จงใช้คำสั่งทำซ้ำเพื่อลดจำนวนคำสั่งลง

จากตัวอย่างแบบฝึกหัดนี้ ผู้เรียนคงได้แนวทางในการนำไปลองสร้างโจทย์เพื่อทดสอบความเข้าใจให้กับเด็กหรือนักเรียน หากมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับโจทย์เหล่านี้สามารถติดต่อผู้เขียนได้ที่ panrasee789@gmail.com

3 comments

  1. ขออนุญาตนำข้อความ แบบฝึก ความรู้นี้ไปแนะนำนักเรียนนะคะ ขอบคุณค่ะ

Comments are closed.